Χαρακτηρισμός κτιρίου ως διατηρητέου (πρώην Γαλέου)

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε την ενημερωτική πρόσκληση και την αιτιολογική έκθεση για την έκδοση υπουργικής απόφασης που αφορά στο χαρακτηρισμό κτιρίου ως διατηρητέου (πρώην Γαλέου).