Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. 8μηνης διάρκειας (ανταποδοτικά)

1_ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 2022

2_ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1 2022

 

1_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1 2022

2_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

3_ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ_ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ_2022

4_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ