Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ, διάρκειας 3 μηνών ( ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ )

 

ΕΝΤΥΠΟ 1_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΤΡΙΜΗΝΟ_ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ_2022

ΕΝΤΥΠΟ 2_ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ_ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ_2022

ΕΝΤΥΠΟ 3_ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ_ΟΔΗΓΟΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ_2022

ΕΝΤΥΠΟ 4_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΚΩΛΥΜΑ_1

ΕΝΤΥΠΟ 5_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΥΓΕΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ 6_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 7_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ