Διαγωνισμός: Οδοποιία Δήμου Σαλαμίνας – Φιλοδήμος ΙΙ