Απορρίφθημε μια ακόμη Προσφυγή της κας. Νάννου κατά απόφασης του Δημ. Συμβουλίου

 

Σαλαμίνα, 19.09.2022

Εκδόθηκε στις 12/9 η απόφαση (αρ.πρωτ.100150) του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής επί της προσφυγής της πρ. Δημάρχου κας Ι.Νάννου, που αφορούσε τη νομιμότητα ή μη της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ.απόφ. 92/2022) σχετικά με τον ορισμό του Δημοτικού Συμβούλου, Κώστα Λένη, ως Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου. Μάλιστα η κα. Νάννου είχε καταγγείλει την διαδικασία ισχυριζόμενη πως ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έπρεπε (άκουσον άκουσον!) να παραπεμφθούν για παράβαση καθήκοντος.

Σύμφωνα με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η απόφαση που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν καθ΄όλα ΝΟΜΙΜΗ και φυσικά η προσφυγή της κας. Νάννου ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ.

Το ίδιο, άλλωστε, είχε συμβεί σε αντίστοιχη προσφυγή της κας Νάννου που αφορούσε την έγκριση του Προϋπολογισμού του 2022, μιας και εκείνη η προσφυγή ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ.

Τέτοιες τακτικές (προσφυγές, καταγγελίες, μηνύσεις) σκοπό έχουν να αμαυρώσουν και να προκαλέσουν καθυστερήσεις στο έργο της Δημοτικής Αρχής. Παραπέμπουν δε σε άλλες εποχές που έχουν αποδοκιμαστεί από τον λαό της Σαλαμίνας με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο. Εμείς συνεχίζουμε την δουλειά μας, κοιτάμε την Σαλαμίνα και αφήνουμε την κα. Νάννου και τους/τις νέους/νέες πολιτικούς της συνοδοιπόρους στην κρίση των συμπολιτών μας.

Eκ του Γραφείου Τύπου