Το οφείλαμε στα παιδιά μας. Το χρωστάγαμε στο νησί μας.

ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

  ——————————————-

Σαλαμίνα, 6.5.2023

Για μας ήταν μια υπόσχεση στους συμπολίτες μας και στους εαυτούς μας.

Ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό από την πρώτη μέρα.

Δεν υπολογίσαμε στιγμή το όποιο πολιτικό κόστος. Δεν υπολογίσαμε τις πιέσεις που δεχτήκαμε. Με δική μου εντολή και με τη σύμφωνη γνώμη των συνεργατών μου έγινε αυτό που έπρεπε. Πλέον, μετά και τη κατασκευή των τελευταίων αναμονών του δικτύου αποχέτευσης και την σφράγιση όλων ανεξαιρέτως των παλαιών αγωγών που οδηγούσαν στη θάλασσα, είναι οριστικό.

Καμία απολύτως σύνδεση ακινήτου που οδηγούσε λύματα στην θάλασσα, στο κόλπο του νησιού μας, δεν υφίσταται πια.

Οι πρώην Δήμαρχοι κ. Αγαπίου, Σοφράς, Τσαβαρής ξεκίνησαν και συνέχισαν την αποχέτευση στην Κούλουρη ακριβώς για να προστατευτεί η θάλασσά μας. Εμείς κάναμε το τελευταίο, μεγάλο βήμα. Παραδίδουμε την θάλασσα στο κέντρο της Σαλαμίνας καθαρή.

Κάναμε και κάνουμε μεγάλα έργα και παρεμβάσεις στο νησί μας. Αποχετεύσεις, ψηφιακά μουσεία, αλλαγή οδοφωτισμού, αναβάθμιση αθλητικών χώρων και σχολείων και τόσα άλλα.

Όμως το συγκεκριμένο έχει ξεχωριστή θέση στη καρδιά μας.

Γιατί ήταν αίτημα δεκαετιών όλων των συμπολιτών μας. Γιατί όλα τα κάνουμε για τα παιδιά μας και αυτό τους το οφείλαμε. Γιατί αγαπάμε την Σαλαμίνα μας και αυτό της το χρωστάγαμε.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ