Οδηγίες προστασίας από τον Καύσωνα (Υπουργείο Υγείας)

E7X6SjsWUAsDS2k

Προστατευτείτε από τις υψηλές θερμοκρασίες & τον καύσωνα bit.ly/3i79KIb (οδηγίες προστασίας από το Υπουργείο Υγείας)