ΠPOΓNΩΣH E.M.Y. ΓIA AYPIO ΠAPAΣKEYH 30-07-2021

_Προστασία_ΕΛΛΑΔΑ_COLOR

ΠPOΓNΩΣH EMY ΓIA AYPIO ΠAPAΣKEYH 30-07-2021.

ΣTHN ATTIKH ΘEPMOKPAΣIA AΠO 26 EΩΣ 41 BAΘMOYΣ KEΛΣIOY. ΣTA ANATOΛIKA H MEΓIΣTH 2 ME 3 BAΘMOYΣ XAMHΛOTEPH. ΣTHN ANAT. ΠEΛOΠONNHΣO ΘEPMOKPAΣIA AΠO 25 EΩΣ 42 BAΘMOYΣ KEΛΣIOY.

ΛEITOYPΓIA KΛIMATIZOMENΩN XΩPΩN KOINOY KATA ΠEPIΠTΩΣH KAI ΣYMΦΩNA ME OΔHΓIEΣ ΓIA COVID 19.

EKTAKTO ΔEΛTIO ΣE IΣXY ΛOΓΩ ΠOΛY YΨHΛΩN ΘEPMOKPAΣIΩN.

ΠEPIΣΣOTEPEΣ ΛEΠTOMEPEIEΣ ΣTA TAKTIKA ΔEΛTIA THΣ EMY www.hnms.gr.

ΠE ΠEIPAIA -NHΣΩN