29η Συνεδρίαση

1.-Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σαλαμίνας και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίναςγια την αποκομιδή, μεταφορά και διάθεσητων απορριμμάτων της χ.λ.ζ. και τον καθαρισμότων χώρων δικαιοδοσίας του Δ.Λ.Τ. στα διοικητικάόρια του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

2. – Ανάκλησητων υπ’ αριθμ.217/2014 & 109/2015αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν την « Αποδοχήπρακτικού ΕπιτροπήςΠροσδιορισμού αξίας των ακινήτωνγια την επιβολή εισφοράςσε χρήμα , σύμφωνα με το Π.Δ. 5/1986» ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

3.- Ρύθμιση οφειλώνπρος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

4.- Έκφραση σύμφωνης γνώμηςστην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. , έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

5.- Τακτοποίησηεργαζομένων που υπηρετούν στον Δήμο μας με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στην Υπηρεσία Καθαριότητας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

6.- Συζήτηση του θέματοςπου αφορά «Νόμιμες ενέργειες από τον Δήμο Σαλαμίνας , για την μη εγκατάσταση των πλωτών δεξαμενών στην Ψυτάλλεια», κατόπιν αιτήματος του Δημ. Συμβούλου κ. Εμμ. Δερτούζου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

7.-Διορθώσεις λογαριασμών ύδρευσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .