21η Συνεδρίαση

 1. Αντιρρήσεις /ενστάσεις επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : Μελέτη, κατασκευή , χρηματοδότηση , λειτουργία, συντήρηση  & εκμετάλλευση  του έργου της υποθαλάσσιας οδικής ζεύξης  νήσου Σαλαμίνας  η οποία αναρτήθηκε στο ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΠΕΤ 2103500811).
  Λήψη αρχείου zip Μέρος Α
  Λήψη αρχείου zip Μέρος Β
  Λήψη αρχείου zip Μέρος Γ
  Λήψη αρχείου zip Μέρος Δ
  Λήψη αρχείου zip Μέρος Ε
  Λήψη αρχείου zip Μέρος Ζ
 2. Παραχώρηση γραφείου στο παλαιό Δημαρχείο Σαλαμίνας επί της Λεωφ. Φανερωμένης 33, για χρήση από την ΕΛΣΤΑΤ. Λήψη αρχείου zip
 3. Έκφραση απόψεων επί της Στρατηγικής μελέτης  Περιβαλλοντικών    Επιπτώσεων  για τα Δεκαετή προγράμματα  Ανάπτυξης  (ΔΠΑ) του Συστήματος  μεταφοράς ηλεκτρικής Ενέργειας , των ετών  2020-2029 & 2021-2030.
  Λήψη αρχείου zip Μέρος Α
  Λήψη αρχείου zip Μέρος Β
 4. Συμμετοχή του Δήμου Σαλαμίνας σε προτάσεις έργων στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου προγράμματος «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες».  Λήψη αρχείου zip
 5. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών  του έργου : Ανακατασκευή  φθορών οδοστρώματος  στον Δήμο Σαλαμίνας (ΣΑΤΑ). Λήψη αρχείου zip
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : Εργασίες κατασκευής πιστοποίησης  Παιδικών Χαρών  Δήμου Σαλαμίνας . Λήψη αρχείου zip
 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : Επισκευή και συντήρηση Σχολικών Κτιρίων  2017 (ΣΑΤΑ). Λήψη αρχείου zip
 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : Συντήρηση – Βελτίωση  Οδικού Δικτύου  Δήμου Σαλαμίνας  έτους 2019. Λήψη αρχείου zip
 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : Κατασκευή Δημοτικής Βιβλιοθήκης στα Αμπελάκια. Λήψη αρχείου zip
 10. Δωρεάν παραχώρηση  Δημοτικών οικιών για διαμονή  σπουδαστή – σπουδάστριας Α.Ε.Ι. , δημότη/δημότισσα  Σαλαμίνας. Λήψη αρχείου zip
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης που αφορά «Θωράκιση» των οικιστικών περιοχών και όχι μόνο από ενδεχόμενη πυρκαγιά, κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. κ. Δερτούζου Εμμανουήλ.
  Λήψη αρχείου zip