2η Συνεδρίαση

1. Έγκριση ρύθμισης των οφειλών του Δήμου Σαλαμίνας προς την ΕΥΔΑΠ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

2. Έγκριση Σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

3. Έκφραση σύμφωνης γνώμηςστην «΄Εγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του Δημ. Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

4.Έγκριση πρότασης συνεργασίας των 8 Νησιωτικών Δήμων της Π.Ε. Νήσων και ορισμός εκπροσώπουτου Δήμου μετά του αναπληρωτή του.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

5.Προσωρινή στέγαση του υπό ίδρυση Σχολικού Συγκροτήματος Γυμνασίου με λυκειακές τάξεις, στο πρωην Δημοτικό Σχολείο Παλουκίων, επί της οδού Λ. Σαλαμίνας17.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

6. Αποδοχή παραίτησης κ. Μιχ. Κορρούαπό μέλοςτης ΕπιτροπήςΔιοίκησης του Κοινωνικού Φροντιστηρίου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

7. Αποδοχή παραίτησης του Δ.Σ. κ. Γεράσιμου Δραγομάνοβιτς από Τακτικό Μέλοςτης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

8. Δωρεάν παραχώρησηχρήσης τμήματος αγροτεμαχίου στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

9.Ενημέρωση για τις ενέργειες της Διαπαραταξιακής Επιτροπής σχετικά με το κτίριο του παλαιού Μουσείου Σαλαμίνας, κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. κ. Μπακαούκα Στάμου.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

10. Έγκριση κανονισμού Ύδρευσης.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .