19η Συνεδρίαση

1.- Ψήφισμα κατά της μετατροπής του Ναού της Αγίας Σοφίας σε Τζαμί.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

2.- ΄Εγκριση αποδοχής χρηματοδότησης στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” του Υπουργείου Εσωτερικών ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ “Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος” ΜΕ ΤΙΤΛΟ : “Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμματοφόρων και ανακυκλώσιμων υλικών”.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

3.- Αποδοχή χρηματοδότησης της μελέτης : ” Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες”. (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

4.- ΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017 (ΣΑΤΑ)”.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

5.- Αποδοχή όρων δόμησης στην τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στη Δ.Κ. Αιαντείου ¨Αγ. Αθανάσιος στο Ο.Τ.Γ 170 που αφορά αλλαγή χρήσης γης από αθλητικό κέντρο σε χώρο σχολικών κτιρίων.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

6.- Ορισμός μέλους Επιτροπής Παρακολούθησης Πράξης: “Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας για την Ναυμαχία της Σαλαμίνας”.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

7.-΄Εγκριση Εσόδων – Εξόδων Α΄ τριμήνου οικ. Έτους 2020.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

8.- Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : “EΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ”.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

9.- Αποδοχή παραίτησης του Δ.Σ. κ. Αλαϊσκα Βασιλείου από Πρόεδρος της Επιτροπής παραλαβής προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων και ορισμός νέου Προέδρου, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

10.- Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 49/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά μετακίνηση Λαϊκής Αγοράς Σαλαμίνας και λήψη νέας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

11.- Τοποθέτηση σήμανσης και προστατευτικών εμποδίων στην περιοχή Αγίου Αλεξάνδρου Βασιλικών, κατόπιν αιτήματος του κ. Κοπίτση Αντωνίου .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

12.- Χορήγηση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ , επί της οδού πλατείας 17ης Νοεμβρίου 3, κατόπιν αιτήματος της κας Γαρείου Βασιλικής.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

13.- Κατασκευή πεζοδρομίου επί της οδού Τελαμώνος στην πλατεία ΄Αγ. Μηνά, κατόπιν αιτήματος του κ. Δημητράκη Νικολάου.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

14.- Έγκριση αναγκαιότητας ή μη ,ονοματοθεσίας οδού στην περιοχή Αγ. Γεωργίου στην Σαλαμίνα.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

15.- Έγκριση αναγκαιότητας ή μη ,ονοματοθεσίας οδού στην περιοχή Ψιλής Άμμου στην Σαλαμίνα.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

16.- Δωρεά τάφου (χαρακτηρισμός ως οικογενειακός), στο Δημοτικό Κοιμητήριο Σαλαμίνας , τιμής ένεκεν στον Μπεγνή Χρήστο.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

17.- Συζήτηση του θέματος που αφορά ” Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την πόντιση των βυθοκορημάτων πλησίον της Σαλαμίνας”, κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. κ. Δερτούζου Εμμανουήλ.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

18.- Συζήτηση του θέματος που αφορά την αντικατάσταση λαμπτήρων στην Δ.Κ. Αιαντείου, κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. κ. Δερτούζου Εμμανουήλ.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP