17η Συνεδρίαση

1.- Λήψη απόφασης για την εκχώρηση εσόδων από ανταποδοτικά τέλη Φωτισμού για την χρηματοδότηση της Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Σαλαμίνας». Λήψη αρχείου zip.

2.- Λήψη απόφασης για το σχέδιο δανειστικού συμβολαίου που θα συνομολογηθεί μεταξύ του Δήμου Σαλαμίνας και του Τ.Π. & Δανείων και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης. Λήψη αρχείου zip. 

3.-  Λήψη απόφασης για το ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ    ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ΄ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΙΟΛΑΟΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ. Λήψη αρχείου zip.

4.- Επικαιροποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Σαλαμίνας. Λήψη αρχείου zip.

5.- Υποβολή για έγκριση του αναμορφωμένου πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Σαλαμίνας. Λήψη αρχείου zip.

6.-Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας. Λήψη αρχείου zip.

7.- Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για το αν καλύπτει ή όχι πάγιες και διαρκείς ανάγκες η υπάλληλος του Δήμου κα Κιαμίλη ΄Ολγα κατόπιν αιτήματος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Τσαβαρή Ιωάννη. Λήψη αρχείου zip.

8.- Αντικατάσταση  μέλους στην Επιτροπή Παρακολούθησης  & Παραλαβής  για προμήθειες  Τεχνικών Υλικών  εκτός καυσίμων  & Ελαιολιπαντικών. Λήψη αρχείου zip.