16η Τακτική Συνεδρίαση

 1. Έγκριση Απολογισμού  οικ. Έτους 2023  του Ν.Π.Δ.Δ.  Δευτεροβάθμια Σχολική  Επιτροπή. Εισηγητής: Πρόεδρος  Δ/θμιας Σχολικής  Επιτροπής  κ. ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 1. Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας οικ. Έτους 2024. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  Διοικητικών  & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. ΑΛΑΪΣΚΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 1. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού  Δήμου Σαλαμίνας , οικ. Έτους 2024. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  Διοικητικών  & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. ΑΛΑΪΣΚΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 1. Έγκριση Διαχείρισης  Λογαριασμών  Παγίας Προκαταβολής  και  χρήση της  υπηρεσίας WEB BANKING   της   ALPHA BANK από τους αρμόδιους  Υπόλογους. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  Διοικητικών  & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. ΑΛΑΪΣΚΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 1. ΄Εκφραση γνώμης  επί της Μ.Π.Ε. που αφορά την «  Οριοθέτηση  Ρεμάτων Δήμου Σαλαμίνας». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών  κ. ΚΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 1 , ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 2 , ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 3
 1. Τροποποίησης  της 254/2019 απόφασης Δ.Σ. που αφορά τον Κανονισμό  Λειτουργίας  Δημοτικού  Συμβουλίου Νεολαίας  Δήμου  Σαλαμίνας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. ΛΑΛΟΥΣΗ – ΚΑΡΝΕΣΗ ΣΟΦΙΑ ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 1. Περί έγκρισης  καταβολής αποζημίωσης Δημοτικών Συμβούλων για την συμμετοχή  τους  στις  συνεδριάσεις  του Δημοτικού  Συμβουλίου , έτους 2024. Εισηγητής: Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου  κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΠΑΡΑΛΙΩΤΗΣ ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 1. Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ελέγχου και Γνωμοδοτικής Επιτροπής  Ενστάσεων  για τις εμποροπανηγύρεις του Δήμου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  Διοικητικών  & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. ΑΛΑΪΣΚΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 1. Έγκριση ή μη στην τροποποίηση  της 34/2022  απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου  ,όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει  με την υπ’ αριθμ. 140/2023 απόφαση  που αφορά  την έγκριση καθορισμού των χώρων  άσκησης  της υπαίθριας διαφήμισης  στον  Δήμο  Σαλαμίνας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  Διοικητικών  & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. ΑΛΑΪΣΚΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών  κ. ΚΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 1. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου : ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ  ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ  ΤΑΠΗΤΑ  ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών  κ. ΚΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 1. Έγκριση ή μη της προτεινόμενης  από την επιχείρηση « ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ  ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» εισόδου – εξόδου  σύμφωνα  με την τεχνική έκθεση που συνέταξε η Δ/νση  Τεχνικών  Υπηρεσιών. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών  κ. ΚΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 1. Έγκριση πρακτικού εκτίμησης  προσκυρωτέας δημοτικής  οικοπεδικής  έκτασης στην ιδιοκτησία  της κας Κουτσουράκη  Πολυξένης , που βρίσκεται στο Ο.Τ. 328  στην περιοχή Αγίου Γεωργίου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών  κ. ΚΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 1. Έγκριση πρακτικού εκτίμησης  προσκυρωτέας  δημοτικής   οικοπεδικής  έκτασης  στην ιδιοκτησία  της κας  Λιάκου  Αθανασίας , που βρίσκεται  στο Ο.Τ. 212  στην περιοχή Αγίου Αθανασίου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών  κ. ΚΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 1. Έγκριση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ  κατόπιν αιτήσεως  της κ. Μπέλλου  Ειρήνης  στην οδό Νάξου  αρ. 10, στην περιοχή Παλούκια. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών  κ. ΚΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 1. Συζήτηση του θέματος  που αφορά την αποχέτευση  των Παλουκίων ,  κατόπιν συλλογής υπογραφών δημοτών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 2. Συζήτηση  του θέματος που αφορά  την εγκατάσταση  κεραίας  κινητής τηλεφωνίας  της εταιρείας  NOVA TELECOMMUNICATATION & MEDIA  Μονοπρόσωπη  Α.Ε.  στην θέση Αγ. Αθανάσιος (Κατσούλι), κατόπιν συλλογής υπογραφών δημοτών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ