15η Συνεδρίαση

1.-  Τροποποίιηση  εσωτερικού  Κανονισμού Λειτουργίας  Κέντρων Δημιουργικής  Απασχόλησης  Παιδιών  (ΚΔΑΠ)  του Δήμου με την επωνυμία « ΤΟ ΤΡΕΝΑΚΙ  ΤΗΣ  ΧΑΡΑΣ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

2.-  Τροποποίηση  του Κανονισμού  Λειτουργίας  του Κοινωνικού  Φροντιστηρίου  του Δήμου Σαλαμίνας  για τα παιδιά της Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  (άρθρο 4 ) , (άρθρο  9 παρ. 2). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

  1. Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσεων που αφορά το ΝΕΟ  ΕΜΠΟΡΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  επί  της Λ. Αιαντείου  του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

4.- Έγκριση   προσωρινής  εισόδου – εξόδου  του ναυπηγείου « Θ. ΜΠΕΚΡΗΣ & ΣΙΑ  Ε.Π.Ε .»  στην θέση Καμινάκι  της Δ.Κ.Αμπελακίων  Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

5.- Συγκρότηση  Συντονιστικού  τοπικού οργάνου  (Σ.Τ.Ο.) στο Δήμο Σαλαμίνας  και ορισμός μελών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ