13η Συνεδρίαση

1.- ΄Εγκριση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων, Δήμου Σαλαμίνας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

2.- Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Σαλαμίνας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

3.- ΄Εγκριση προμήθειας καυσίμων κίνησης (έτους 2015 ) Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

4.- Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή για την παρακολούθηση της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου για το έργο « Συντήρηση επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Σαλαμίνας». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

5.- Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : « Αποκατάσταση ρυμοτομούμενων μαντρότοιχων » ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

6.- Καθιέρωση λειτουργίας σε 24ωρη βάση και καθιέρωση υπερωριακής νυκτερινής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας στο μόνιμο ΙΔΑΧ & ΙΔΟΧ προσωπικό του Δήμου Σαλαμίνας , που εργάζεται στην Καθαριότητα, τον Ηλεκτροφωτισμό , την ΄Υδρευση – Αποχέτευση και το Νεκροταφείο για το έτος 2015. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

7.- Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2015 (χρήση 2014), του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σαλαμίνας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

8.- Ανάκληση της προσωρινής άδειας τοποθέτησης ενδεικτικής πινακίδας ( Σταυρός ) Φαρμακείου, επί των οδών Ζωοδόχου Πηγής & Δημοσθένους στην Σαλαμίνα ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

9.- Λήψη μέτρων για την εξάλειψη / μείωση των κλοπών και ληστειών που συμβαίνουν στην Σαλαμίνα, κατόπιν αιτήματος του Εξωραϊστικού & Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αγ. Νικολάου Σαλαμίνας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

10.- Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 184/2013 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου, που αφορά την Ανάπλαση της Παραλιακής Ζώνης Αγ. Νικολάου Σαλαμίνας, κατόπιν αιτήματος του Εξωραϊστικού & Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αγ. Νικολάου Σαλαμίνας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

11.- Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής παραλαβής Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

12.- Αντικατάσταση των μελών των Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών , για προμήθειες τεχνικών υλικών και μη τεχνικών υλικών.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

13.- Χορήγηση άδειας κατάληψης τμήματος Κ/Χ με αντάλλαγμα ( τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) της εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε. », επί της οδού Ναυάρχου Αυγέρη (πλατεία Αγίου Μηνά ), στην Σαλαμίνα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

14.- Διατύπωση σύμφωνης γνώμης, για την έγκριση ή μη τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων επί του πεζοδρομίου της οδού Χίου 2, Δήμου Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

15.- Άδεια τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων και δύο θέσεων στάθμευσης, έξωθεν του Παιδικού Σταθμού επί της Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 170 , στα Αμπελάκια. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

16.- Διαδικασία επικαιροποίησης της υπ΄ αριθμ. 191/2011 απόφασης Δημ. Συμβουλίου, που αφορά την επανυποβολή ή μη, της απαλλοτρίωσης έκτασης στο Ο.Τ. 48 στην θέση ΒΡΕΤΤΟ -ΥΠΑΠΑΝΤΗ της Δημ. Κοινότητας Αμπελακίων.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.