Συνοπτικός Διαγωνισμός για “Πολεοδόμηση Θυλάκων Περιοχής Ψιλής Άμμου και Αγίου Γεωργίου Και Αναθεώρηση Αιγιαλών”