Περίθαλψη τραυματισμένου ζώου στα Σελήνια

-ΣΚΥΛΙ-01032022_4

 

Επείγον περιστατικό και σήμερα στην περιοχή των Σεληνίων, με τραυματισμένο ζώο.

Το ζώο μεταφέρθηκε άμεσα στο κτηνιατρείο της κ. Καλοειδά.

-ΣΚΥΛΙ-01032022_3