Επαναδημοπράτηση για την Παραχώρηση Δικαιώματος απλής χρήσης χώρου καταστημάτων, εντός κοινόχρηστου χώρου – χερσαίας ζώνης λιμένα Σαλαμίνας, επί του κτιρίου της Δημοτικής Ιχθυαγοράς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 171

ΑΠΟΦΑΣΗ 137