Εγκατάσταση αναβατόριου για άτομα με αναπηρία στο 2ο Δημοτικό Σχολείο

ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ2_2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Σαλαμίνα, 31.10.2023

Εγκαταστήσαμε με δαπάνες της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου μας αναβατόριο για άτομα με αναπηρία στο 2ο Δημοτικό Σχολείο.

Σκοπός μας πάντα όλα τα παιδιά στο νησί μας να έχουν τις ίδιες δυνατότητες και τις ίδιες ευκαιρίες.

Ο Δήμος Σαλαμίνας λέει Ναι.

Eκ του Γραφείου Τύπου