Διαγωνισμός: Προμήθεια σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος της Δ.Ε. Αμπελακίων