Δασοτεχνικές εργασίες και δασοκομικοί χειρισμοί πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο Δήμο Σαλαμίνας (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)