Ανοικτός Ηλεκτρονικό Μειοδοτικός Διαγωνισμός: «Κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή των ακινήτων μέχρι την θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης των δημοτικών κοινοτήτων Αμπελακίων και Σεληνίων Δήμου Σαλαμίνας»