Έλεγχος στα πορθμεία

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΡΘΜΕΙΟ1_04204

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΡΘΜΕΙΟ2_0424

Το Τμήμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου μας,σε συνεργασία με το Λιμεναρχείο Σαλαμίνας και εθελοντές, πραγματοποίησε ελέγχους στα πορθμεία ,σε όσους εισέρχονται στο νησί μας και φέρουν μαζί τους ζώα συντροφιάς.
Όσοι δεν ήταν συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους, τους επιβλήθηκαν τα σχετικά πρόστιμα.
Να επισημανθεί ότι τα πρόστιμα είναι 300€ για την παράλειψη σήμανσης και καταγραφής του ζώου και 1000€ για ζώα που δεν έχουν εμβολιαστεί με τον αντιλυσσικό εμβολιασμό.
Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και θα εντατικοποιηθούν.
Όλοι πρέπει να σέβονται το ΝΗΣΙ μας.