Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, Καθορισμό τρόπου εκτέλεσης, καθορισμό όρων διακήρυξης για την δημοπράτηση της υπηρεσίας: Επισκευή συντήρηση δικτύου vacuum

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ