Σάββατο, 29 Ιανουαρίου, 2022

Κατηγορίες Άρθρων Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί
Print Friendly, PDF & Email
Κατηγορία: Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός: Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, (ΣΒΑΚ) Δήμου Σαλαμίνας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΔ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   ΠΡΟΣΟΧΗ : ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Συνοπτικός Διαγωνισμός για “Πολεοδόμηση Θυλάκων Περιοχής Ψιλής Άμμου και Αγίου Γεωργίου Και Αναθεώρηση Αιγιαλών”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (4] ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΔ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διαγωνισμός: Υλοποίηση εγκεκριμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – σήμανση – διαγράμμιση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΕΥΔ Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαγωνισμός: Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΔ Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ