Κυριακή, 14 Αυγούστου, 2022

Κατηγορίες Άρθρων Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
Print Friendly, PDF & Email
Κατηγορία: Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

11η Συνεδρίαση

1.- Τοποθέτηση υπαλλήλων για στελέχωση της Πολεοδομίας Σαλαμίνας, κατόπιν αιτήματος του Συλλόγου Μηχανικών Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP. 2.- Επανακαθορισμός ορίων Λαϊκής Αγοράς που λειτουργεί κάθε...

8η Συνεδρίαση

1.- Έγκριση ένταξης και υποβολής αίτησης για ένταξη, του ∆ήµου Σαλαμίνας , στη ρύθμιση των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών (ρυθμισμένων και µη ρυθμισμένων), σύμφωνα...

7η Συνεδρίαση

- Έγκριση Ισολογισμού Δήμου Σαλαμίνας οικονομικού έτους 2012. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

5η Συνεδρίαση

1.- Kαθορισμός αριθμού πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την επάνδρωση των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών που υπάγεται στην Πράξη «Εναρμόνιση οικογενειακής και...

3η Συνεδρίαση

1.- Αδελφοποίηση Δήμου Σαλαμίνας και Κοινότητας Χλώρακας (Πάφος ) Κύπρου.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP. 2.- Α’ Κατανομή ποσού των 76.011,55 € για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων...

2η Συνεδρίαση

1.- Ορισμός εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 1566/85.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP. 2.- Εξουσιοδότηση της...