Σάββατο, 28 Μαΐου, 2022

Κατηγορίες Άρθρων Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 2019
Print Friendly, PDF & Email
Κατηγορία: Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 2019

1η Συνεδρίαση

1.-Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Σαλαμίνας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018 περί «΄Ενταξης του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”...