Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021

Κατηγορίες Άρθρων Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 2016
Print Friendly, PDF & Email
Κατηγορία: Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 2016

15η Συνεδρίαση

1.- ΑναμόρφωσηΠροϋπολογισμούΔήμου Σαλαμίναςοικ. έτους2016, κατόπιν εγκρίσεώςτηςαπό το ΠαρατηρητήριοΟικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ . 2.- ΤροποποίησηΤεχνικούΠρογράμματος Δήμου Σαλαμίνας, έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ . 3.-...

14η Συνεδρίαση

1.- Παραχώρηση χρήσης των (3) αιθουσών που βρίσκονται στον μπροστινό χώρο του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Παλουκίων στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ &...

13η Συνεδρίαση

1. - Έγκριση μελέτης που αφορά : «Διάθεση ογκωδών και κλαδιών για περαιτέρω επεξεργασίασε ιδιώτη για ανακύκλωση 2016» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ...

12η Συνεδρίαση

1.- Προσχώρηση του Δήμου Σαλαμίνας στους όρους και συμφωνίες της από 31.12.2015 σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrowaccount) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου....

10η Συνεδρίαση

1.-Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ.6/2016 απόφασης Δημ. Συμβουλίου που αφορά «΄Εγκριση σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης Δήμου Σαλαμίνας»,σύμφωνα με την 152/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και το πρακτικό...

8η Συνεδρίαση

1. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης για την προμήθεια & τοποθέτηση ελαστικών , έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP . 2. Έγκριση μελέτης και καθορισμός...

7η Συνεδρίαση

1. Έγκρισηπρομήθειας καυσίμων κίνησης, έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ. 2. Έκφραση σύμφωνης γνώμης, στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Πτου Δήμου Σαλαμίνας, έτους 2015.ΛΗΨΗ...

6η Συνεδρίαση

1.- Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΠΕ του έργου με τίτλο :«Κινητό Σύστημα Οικολογικής Καταστροφής Αποστρατικοποιημένων Πυρομαχικών» υποκατηγορίαΑ2, ομάδα9η , με α/α...

5η Συνεδρίαση

1.- Απόψεις της Τεχνικής Υπηρεσίας για την με αριθμ. πρωτ. 938/15-1-2016 ένσταση της Κ/ΞΙΑΣ ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ...

2η Συνεδρίαση

1. Έγκριση ρύθμισης των οφειλών του Δήμου Σαλαμίνας προς την ΕΥΔΑΠ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ . 2. Έγκριση Σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ . 3. Έκφραση σύμφωνης γνώμηςστην...