Σάββατο, 28 Μαΐου, 2022

Ελένη Μέξη
226 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ

26 Αυγούστου-Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου

Χρόνια Πολλά στους τετράποδους φίλους μας! Μην αγοράζεις! Υιοθέτησε ένα αδέσποτο ζώο!

Συνοπτικός διαγωνισμός λαμπτήρων, υλικών και εορταστικών στολιδιών

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  2.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ  3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΕ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ  4.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  5.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  6.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΛΙΔΙΑ  7.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΛΙΔΙΑ  8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ( ΛΑΜΠΗΡΕΣ - ΥΛΙΚΑ)  9....

Τελικοί πίνακες κατάταξης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός “Αποκομιδή μπαζών και ογκωδών από κοινόχρηστους χώρους 2021”

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΚΘΕΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

ΑΙΤΗΣΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ