8η Συνεδρίαση

1. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 Δήμου Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

2. Επικαιροποίηση της 116/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά : Σύναψη Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σαλαμίνας και της ΜΚΟ ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ για τους σκοπούς της λειτουργίας “Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικού Παντοπωλείου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου στο πλαίσιο της επιχορήγησης της Πράξης από τον Άξονα Προτεραιότητας 9 του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και ειδικότερα την Πρόσκληση με κωδικό ΑΤΤ024/7-6-2016 (Α/Α ΟΠΣ: 1555). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

3. Εγκριση φακέλου του έργου : Μελέτη αντιμετώπισης καταπτώσεων πρανών στις θέσεις Κακή Βίγλα και Πόρτο Φίνο στην νήσο Σαλαμίνα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

4. Παράταση του έργου ” Επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων 2017 (ΣΑΤΑ). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

5. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου : Έργα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

6. Μετακίνηση Λαϊκής Αγοράς Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟY

7. Διαγραφή προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους σύμφωνα με το άρθρο 174 του Κώδικα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

8. Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ