34η Τακτική Συνεδρίαση

  1. Έγκριση 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Σαλαμίνας ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
  1. Έγκριση 5ης  Αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού  Δήμου Σαλαμίνας , οικ. Έτους 2023. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
  1. Έγκριση ή μη πρακτικού  εκτίμησης  προσκυρωτέας  οικοπεδικής  έκτασης στην οδό Πιπίνου Ο.Τ. 63 Β  στα Παλούκια,   ιδιοκτησίας Γριμπιλάκου Κωνσταντίνου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ