17η Τακτική Συνεδρίαση

  1. Πρόσληψη προσωπικού  για την κάλυψη  κατεπειγουσών ή Εποχικών  ή Πρόσκαιρων αναγκών   με σύμβαση  εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου  Ορισμένου Χρόνου  δίμηνης  διάρκειας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
  2. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. έτους 2023. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
  3. Συζήτηση του θέματος που αφορά αίτημα της Δημ. Σ/λου κας Παπαελευθερίου Μαρίας, σχετικά με τη λειτουργία του αντλιοστασίου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ