17η Τακτική Συνεδρίαση

 1. Έγκριση του Εγχειριδίου  Εσωτερικού  Ελέγχου  Δήμου Σαλαμίνας.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κ. ΑΛΑΪΣΚΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 2. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων  Δήμου Σαλαμίνας.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κ. ΑΛΑΪΣΚΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 1. Έγκριση Απολογισμού  Πρωτοβάθμιας  Σχολικής Επιτροπής  Δήμου Σαλαμίνας, Οικ. Έτους 2023.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΕΡΑΜΑΡΗ  ΒΑΓΙΑ  – Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας  Σχολικής Επιτροπής.    ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 1. Έγκριση 3ης Τροποποίησης  Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας οικ. Έτους 2024.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  κ. ΚΟΓΙΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 1. Συζήτηση του θέματος  που αφορά  την Κοινή υπουργική Απόφαση  του Υπουργείου Περιβάλλοντος  και της Πολιτικής Προστασίας   που αναφέρεται  στον Κανονισμό  Πυροπροστασίας  Ακινήτων  εντός ή πλησίον  των δασικών εκτάσεων ΦΕΚ  3475/24-05/2023, κατόπιν συλλογής  υπογραφών δημοτών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 2. Έγκριση υψομετρικής μελέτης επί της οδού Αχιλλέως  στην Δ.Κ. Αιαντείου  του Δήμου Σαλαμίνας.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  κ. ΚΟΓΙΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 3. Έγκριση υψομετρικής μελέτης επί της οδού  Ιοκάστης  στην περιοχή Κακής Βίγλας  της  Δ.Κ. Αιαντείου  του Δήμου Σαλαμίνας.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  κ. ΚΟΓΙΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 4. Δωρεάν παραχώρηση  τάφου  στον   θανόντα  Σαλαμίνιο  ιατρό-παθολόγο κ.  Σταματίο   Μπερή.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 5. Έγκριση 1ου &  2ου   πρακτικού  της Επιτροπής  παράδοσης – παραλαβής  του καταργηθέντος με τις διατάξεις  του άρθρου   27 του Ν. 5056/2023  Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΣΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  (ΑΚΟΙΠΟΠ).
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κ. ΑΛΑΪΣΚΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 6. Έγκριση επιλογής  των νηπίων για την εγγραφή στους Παιδικούς Σταθμούς της Υπηρεσίας Άθλησης Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας για την Περίοδο 20242025»
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κ. ΑΛΑΪΣΚΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 7. Συζήτηση του θέματος που αφορά τις ήδη υπάρχουσες σχολικές μονάδες και την ανέγερση  νέων και σύγχρονων σχολικών κτιρίων .
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ  ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ