Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Παρασκευή 12-07-2024

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-07-2024