Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για την Τετάρτη 03-07-2024

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03-07-2024 .

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03-07-2024