Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για Κυριακή 30-06-2024 (Κατάσταση κινητοποίησης Red Code)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

112

 

 

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 30-06-24

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 30-06-24

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΓ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 30-06-2024

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΓ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 30-06-2024

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΗΝ 30-06-2024