Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για την Παρασκευή 28-06-2024

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-06-24

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-06-24