Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου, 2022

Αρχική ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΩΝ Αίτηση Έκδοσης Πιστοποιητικού

Αίτηση Έκδοσης Πιστοποιητικού

Προκειμένου να έχετε την δυνατότητα υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Πιστοποιητικού Δημοτολογίου, θα πρέπει να έχετε κάνει εγγραφή στη σελίδα του Δήμου.