Πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς για Τετάρτη 26-06-2024 (Red Code)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

112

 

 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΓ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΓ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ