Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για την Τετάρτη 10-07-2024

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ