Επαναδημοπράτηση Προμήθειας γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου 2024, προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δ.Λ.Τ.Σ 2024 και προμήθεια τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς, τα ΚΑΠΗ και λοιπών αναγκών του Δ. Σαλαμίνας με ισχύ 12 μηνών

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ