Νέα μόνωση στο Γυμνάσιο Αιαντείου

-3-ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ

Σαλαμίνα, 21.01.2023

ΜΟΝΩΣΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ

Τοποθετήσαμε μόνωση  στην ταράτσα του σχολείου για την αντιμετώπιση της υγρασίας από τα νερά της βροχής που απειλούσαν με διάβρωση την πλάκα και τον μεταλλικό οπλισμό.

Με τις εργασίες στεγανοποίησης σε έκταση  880 τ.μ. σε συνδυασμό με την κατασκευή αθλητικού δαπέδου και την εγκατάσταση αλεξικέραυνων που έχουν προηγηθεί,  αναβαθμίζουμε την λειτουργία του σχολείου και την ασφάλεια των μαθητών και των  εκπαιδευτικών!!

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ!

Eκ του Γραφείου Τύπου