Κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ την Δευτέρα 01-07-2024

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΓ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 01-07-2024

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΓ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 01-07-2024

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΓ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 01-07-2024

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 01-07-2024