Ετοιμότητα λόγω πολύ Υψηλού Κινδύνου Πυρκαγιάς (κατηγορία 4) για Σάββατο 29/06/2024

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

112

 

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ