Ετοιμότητα λόγω εκτάκτου δελτίου Επιδείνωσης Καιρού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ 02-07-24

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 02-07-24

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ 02-07-24