Τηλεφωνικός Κατάλογος / Emails Υπηρεσιών Δήμου

ΤΗΛΕΦΩΝΑ/EMAILS ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ – ΤΜΗΜΑΤΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΑ/FAX
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

mayor@salamina.gov.gr

2132027400

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

2132027401

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ gsecretary@salamina.gov.gr 2132027397
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Τμηματάρχης:
κ. Παπαγγελή Ελένη
quality@salamina.gov.gr

2132027412

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Διευθύντρια: κα. Πλουμίδη Παναγιώτα
adminhr@salamina.gov.gr

2132027368

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Τμηματάρχης: κ. Κουλουριώτης Ζαχαρίας

transparency@salamina.gov.gr

2132027375

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Τμηματάρχης: κα. Μιχαλάκη Ζωή

hr@salamina.gov.gr

2132027373

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τμηματάρχης: κα. Σοφρά Ελένη
citycouncil@salamina.gov.gr

2132027360

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ
Τμηματάρχης: κα. Πασσαλοπούλου Μαρία
register@salamina.gov.gr

2132027315
2132027309

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΑΡΧΕΙΟΥ
Τμηματάρχης: κα. Παπασωτηρίου Ελευθερία

protocol@salamina.gov.gr

2132027416
2132027417

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Διευθυντής: κ. Δουμένης Ισίδωρος

finance@salamina.gov.gr

2132027352
2132027329

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Τμηματάρχης: κα. Σωτηριάδου Καλλιόπη

accounting@salamina.gov.gr

2132027330

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ
Τμηματάρχης: κα. Νικολαϊδου Δέσποινα

income@salamina.gov.gr

2132027346
2132027345
2132027344

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Τμηματάρχης: κα. Βενετσάνου Ελευθερία

cashier@salamina.gov.gr

2132027337
2132027340

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Τμηματάρχης: κα. Μπούτση Ευφροσύνη

supplies@salamina.gov.gr

2132027336
2132027426

ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Τμηματάρχης: κ. Βασιλείου Ευάγγελος

payroll@salamina.gov.gr

2132027333

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τμηματάρχης: κα. Βιλλιώτη Ευφροσύνη
ecodev@salamina.gov.gr

2132027571
2132024561

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Διευθυντής: κ. Κριτσίκης Νικόλαος
technical@salamina.gov.gr

2132027387
2132027381
2132027390

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Τμηματάρχης: κα. Βιλλιώτη Βασιλική

engineers@salamina.gov.gr

2132027388

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τμηματάρχης: κ. Περδικούρης Αριστείδης

projects@salamina.gov.gr

2132027391

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ
Τμηματάρχης: κ. Ιωαννίδης Νικόλαος

constructions@salamina.gov.gr

2132027481

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΚΤΗΡΙΩΝ

Τμηματάρχης: κ. Μιχάλαρος Γεώργιος
lights@salamina.gov.gr

2132027422

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Τμηματάρχης: κ. Δημητράκης Γεώργιος

landworks@salamina.gov.gr

2132027386
2132027385

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Τμηματάρχης: κ. Μέξη Ελένη

it@salamina.gov.gr

2132027364
2132027365

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.)
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Τμηματάρχης: κα. Καμπούρης Νικόλαος
d.salaminas@kep.gov.gr

2132008400

ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
Τμηματάρχης: κ. Διαμάδης Πολυχρόνης
d.ampelakion@kep.gov.gr

2132060505

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Διευθυντής: κ. Πόταρης Παναγιώτης

urban@salamina.gov.gr

2132122701

ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ/ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
Τμηματάρχης: κα. Αποστολάκη Χριστίνα
permits@salamina.gov.gr

2132122702

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ
Τμηματάρχης: κα. Καραδημητρίου Σεβαστή

topograph@salamina.gov.gr

2132122705

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Τμηματάρχης: κ. Κωστόπουλος Σπυρίδων
builds@salamina.gov.gr

2132122709

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Διευθυντής: κ. Βαφειαδάκης Σταμάτιος

env@salamina.gov.gr

2132027392

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Τμηματάρχης: κ. Σοφρά Σοφία
green@salamina.gov.gr

2132027445

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Τμηματάρχης: κ. Μπούτσης Αντώνιος

recycle@salamina.gov.gr

2132027445

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Τμηματάρχης: κ. Γεωργαλάς Κυριάκος

vehicles@salamina.gov.gr

2104652593

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Διευθύντρια: κα. Λέκκα Ευαγγελία
social@salamina.gov.gr

2132027580

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΛΩΝ
Τμηματάρχης:

equality@salamina.gov.gr

2132027581

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Τμηματάρχης: κα. Μιχάλαρου Αγγελική

sanitary@salamina.gov.gr

2104652919

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τμηματάρχης: κα. Βιρβίλη Ελένη

culture@salamina.gov.gr

2132027582

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

legal@salamina.gov.gr

2132027556
2132027558
2132027379
2132027510

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

press@salamina.gov.gr

2132027300

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

E-MAIL

ΤΗΛΕΦΩΝΑ/FAX

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
κ. Αλαΐσκας Αθανάσιος
a.alaiskas@salamina.gov.gr

2132027398

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
κ. Κόγιας Νικόλαος
n.kogias@salamina.gov.gr

2132027393
2132027382

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
κ. Βακάλης Αντώνιος
a.vakalis@salamina.gov.gr

2132027392
2104652593

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΑΙΔΕΙΑΣ
κa.
Καλιότσου – Κανάρη
Παναγιώτα
p.kaliotsou@salamina.gov.gr

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
κ.
Παπασσάβας Ηλίας
i.papasavvas@salamina.gov.gr
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
κ. Νάννος Σωτήριος
s.nannos@salamina.gov.gr
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
κ. Καρνέση – Λαλούση Σοφία
s.karnesi@salamina.gov.gr 2132027567
2132027568
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
κ. Γκίνης Στυλιανός
s.gkinis@salamina.gov.gr 2132060500

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

E-MAIL

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
κ. Ελευσινιώτης Δημήτριος
cpf@salamina.gov.gr

2132027555
2104640429

Α’ ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α’ ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
κ. Παναγιώτου Θεόδωρος
sepe@salamina.gov.gr

2132027431

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
κ. Μαζιώτης Στυλιανός
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Β’ ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Β’ ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
κ. Καλογήρου Νικόλαος
sede@salamina.gov.gr

2132027395

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
κ. Δουμένης Αθανάσιος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ
Πρόεδρος: κa. Παυλίδη – Φυτιλά Παναγιώτα
eandio@salamina.gov.gr

2104663900

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
Πρόεδρος: κα. Μαγιάτη Σταυρούλα
ampelakia@salamina.gov.gr

2132060500

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Πρόεδρος: κ. Παπανικολάου Νικόλαος
salamina@salamina.gov.gr

2104657035

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΗΝΙΩΝ
Πρόεδρος: κa. Βλάχου Ελένη

selinia@salamina.gov.gr

2104677609

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
κα. Νουφράκη Ελπίδα
animals@salamina.gov.gr

2104657035

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
κ. Αργυρίου Αναστάσιος

supporter@salamina.gov.gr

2132027397