Μεταδόσεις Δημοτικών Συμβουλίων

Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου βρίσκονται στο κανάλι του Δήμου Σαλαμίνας στο YouTube (όπως και επιπλέον περιεχόμενο που αφορά το Δήμο μας). Κάνοντας “κλικ” επάνω σε κάθε τίτλο συνεδρίασης μπορείτε να δείτε την αντίστοιχη συνεδρίαση. Στις συνεδριάσεις με την παρατήρηση “ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ -ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ” δεν υπάρχει περιεχόμενο.

2021

 

Α/Α ΕΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 20/01/2021 17:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ – ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 22/02/2021 17:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ – ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 24/02/2021 17:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ – ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
3 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 01/03/2021 17:00 ΕΙΔΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ – ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
4 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 17/03/2021 17:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ – ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
5 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 23/03/2021 17:00 ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
6 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 29/03/2021 17:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ – ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
7 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 19/04/2021 17:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ – ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
8 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 21/04/2021 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
9 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 27/04/2021 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
10Α 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 07/05/2021 17:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ – ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
10Β 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 10/05/2021 17:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ – ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
11 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
12 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
13 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 08/06/2021 16:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ – ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
14 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
15 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 06/07/2021 16:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ – ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
16 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
17 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 20/07/2021 16:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ – ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
18 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 31/08/2021 16:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ – ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
19 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
20 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
21 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
22 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 30/09/2021 16:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

2020

Α/Α ΕΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 28/01/2020 17:30 ΤΑΚΤΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
2 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 02/02/2020 10:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
3 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 12/02/2020 17:30 ΤΑΚΤΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
4 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 13/02/2020 18:30 ΤΑΚΤΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
5 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 25/02/2020 19:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
6 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 27/03/2020 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
7 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 06/04/2020 ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
8 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 13/04/2020 ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
9 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 15/04/2020 ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
10 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 05/05/2020 ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
11 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 15/05/2020 ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
12 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 19/05/2020 16:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
13 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 22/05/2020 16:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
14 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 28/05/2020 16:00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
15 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 02/06/2020 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
16 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 16/06/2020 18:30 ΤΑΚΤΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
17 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 30/06/2020 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
18 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 08/07/2020 ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
19 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 04/08/2020 18:30 ΤΑΚΤΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
20 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 17/08/2020 ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
21 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 21/08/2020 17:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
22 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 31/08/2020 ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
23 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 02/09/2020 17:00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
24 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 07/09/2020 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
25 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 18/09/2020 18:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
26 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 28/09/2020 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
27 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 16/10/2020 ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
28 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 18/11/2020 17:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ – ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
29 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 09/12/2020 17:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ – ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
30 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 28/12/2020 17:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ – ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ