Διαγωνισμός: Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου 2021, προσωπικού του Δ.Λ.Τ.Σ. 2021 και προμήθεια τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς και τις λοιπές ανάγκες του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π (12 μήνες)

ΜΕΛΕΤΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π ( WORD , PDF )

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΦΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π ( WORD , PDF )