Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

12η Συνεδρίαση

1. Έγκριση Προϋπολογισμού Ειδικού Αναγνωρισμένου Φιλανθρωπικού Σωματείου (Ν.Π.Ι.Δ.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο 11 παρ. 3β του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

2. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης ; ‘Ιδρυση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στον Δήμο Σαλαμίνας » με κωδικό ΟΠΣ 5056640 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

3. Ορισμός υπαλλήλου ως υπεύθυνη λογαριασμού για το έργο : «΄Ιδρυση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στον Δήμο Σαλαμίνας» με κωδικό ΟΠΣ 5056640 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

4. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α΄Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαλαμίνας ,έτους 2019. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

5. Β΄ Κατανομή λειτουργικών δαπανών 2020 για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου καθώς και την αμοιβή των Σχολικών τροχονόμων . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

6. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και παράταση του έργου που αφορά : Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2017 (ΣΑΤΑ). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

7. Έγκριση του τελικού κειμένου του καταστατικού της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία « Πανελλήνιο Δίκτυο για τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης ΟΗΕ Πολιτισμός, Παιδεία και Περιβάλλον Ο.Τ.Α» ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
.
8. Έγκριση Εσόδων – Εξόδων Δ’ τριμήνου έτους 2019. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

9. Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους λόγω πολεοδομικών προστίμων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

10.Διορθώσεις Λογαριασμών ύδρευσης από χρηματικούς καταλόγους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ


Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and